Leros

Main Menu

Prices

Prices about the summer 2008

Leros apartments

Double room April-June 35 EURO

Double room July-August 50 EURO

Double room September-October 40 EURO

Prices for an extra  person plus 10 EURO

Family with 2 children 60 EURO 

kafeneio panteli leros

children fishing on the jetty